En del av Media Evolution

I slutet på augusti anordnade Derailed tre uppskattade diskussions seminarium under Media Evolutions konferens; The Conference 2011. Tre olika fokusområden ; Global market and universal languagesOur relationship with technology ochThe shape of future media products. Det var stimulerande och inspirerande sessioner med många intressanta deltagare. Vi är därför extra glada att kunna berätta att Derailed nu även är medlem i Media Evolution organisationen.

Om Media Evolution:
“Skåne och Blekinge har under en lång tid varit ett par av Sveriges mest innovativa och drivande regioner för utveckling inom mediebranscherna. Men för att nå ännu längre identifierades, för ett par år sedan, behovet av att samordna alla satsningar.

Akademi, näringsliv och offentlig sektor samlade sina krafter och finanser, fastställde en gemensam vision och skapade en organisation som skulle se till att målen nås – Media Evolution föddes. Vidare fastställdes media som en av regionens prioriterade tillväxtområden och tillsammans med Tillväxtverket skapades ekonomiska ramar för Media Evolutions verksamhet de första åren.

Media Evolution grundades och konstituerades som en ideell förening i december 2008. Sedan dess har den varit en neutral plattform i centrum av den snabba förändringen och kittet och bränslet som banar vägen för nya affärsmodeller, nya produkter och nya tjänster.

Fram tills januari 2010 gick Media Evolution under namnet Moving Media Southern Sweden. Föreningen äger sedan januari 2009 ett offentligt aktiebolag som driver den operativa verksamheten.”

Läs mer på Media Evolution

Derailed diggar STPLN

 

 

 

 

 

Den gamla Stapelbädden skall vara en arena för “kreativa experiment” där människor är producenter och där nya idéer, produkter, samarbeten och projekt kan födas och utvecklas i ett nyskapande format. Själva tillblivandeprocessen är ofta intressantare än att bara visa upp resultatet och vi ser positivt på försöksprojekt där man inte har utgången helt klart för sig. Det handlar inte i första hand om att presentera en färdig produkt, föreställning eller utställning utan kanske snarare om att möjliggöra och optimera den kreativa process som leder dit. STPLN är också en plats där aktörer från olika sammanhang skall kunna mötas förutsättningslöst utan aktivt behöva delta i projekt. Miljön skall därför inbjuda till att människor kommer dit och bara träffas.

Platsen tillhandahåller “projektrum”, utrustning, utrymmen, processcocher, handledning och faktiska verktyg för att föra en realisera idéer och projekt. En s.k. “kreativ kulturmiljö” som möjliggör både för etablerade och nya kreatörer en arena.

STAPLN ser positivt på experimentella projekt som kombinerar olika kulturella uttrycksformer, och vi hoppas att platsen också skall verka för att främja samarbeten mellan olika sektorer. Det är ingen renodlad ungdomsplattform utan jobbar mot olika målgrupper – både vuxna och unga.

Två av de större projekten kallas för Fabriken och Cykelköket. Dessa har alltså inga egna lokaler utan finns hos oss i Stapelbädden.

Läs mer om STPLN